9_obrazek3

Katechizm Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.

Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Obrzędy pogrzebowe przewidują kilka form liturgii np.: ze Mszą świętą lub bez niej.

Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przedstawiając:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów);
  • pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego, jeśli zmarły zamieszkiwał poza naszą parafią;

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi

Obrzędy pogrzebowe w naszej parafii odprawiane są o ustalonej (przez ks.proboszcza z rodziną) godzinie: w kaplicy cmentarnej, kościele oraz przy grobie,

Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu resztę spraw załatwiamy w Zakładzie Pogrzebowym.

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię świętą w intencji zmarłej osoby.

Także po pogrzebie o zmarłych należy pamiętać, otaczając ich modlitewna pamięcią np. przez:

  • Msze święte w 30 dzień po śmierci;
  • Msze święte w rocznicę śmierci;
  • Msze święte w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
  • „wypominki” w miesiącu listopadzie i  w Wielkim Poście;

 

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.