malzenstwo_grafika

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

 

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych (w naszej parafii: w czasie pracy kancelarii).

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  • dowody osobiste
  • metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);
  • zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. „konkordatowych” czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).
  • zaświadczenia z odbytych nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego;

.