..

spowiedz

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422).

 

 

 

Sakrament pokuty w naszym kościele sprawowany jest pół godziny przed każdą Mszą świętą.

 

Ponadto comiesięczna okazja do spowiedzi:

  • dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wyznaczonych przez duszpasterza dniach i godzinach,
  • dla starszej młodzieży w czwartek pół godziny przed Mszą świętą młodzieżową.