bierzmowanie

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny” (KKK 1316).

.

Młodzież trzeciej klasy gimnazjum przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez cały rok, począwszy od września. Każdy kandydat uczestniczy:

w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w wyznaczonej parafii w terminach podanych przez księdza danej parafii zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem.

we mszach świętych dla młodzieży sprawowanych w każdy czwartek o godz. 19.00

Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we mszach świętych niedzielnych i świątecznych, nabożeństwach oraz przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty. W miesiącach: październiku i maju angażuje się poprzez swoje uczestnictwo na nabożeństwach maryjnych.

.