1339 -? – ks. Laurencjusz (Laurentius) –  pierwszy proboszcz w Tworkowie


1353-? – ks. Andrzej (Andreas)


1373-? – ks. Ulman Stoss


1491-1498 – ks. Mikołaj


1498-? – ks. Jakub Bujalski


1614-1625 – ks. Stanisław Larisch


1647-? – ks. Mateusz Teofil Bordenus


16??-? – ks. Jerzy Karas


1661-1675 – ks. Callus Johann Kissetius – założył księgę małżeństw


1675-1687 – ks. Paul Sebastian Dirstka


1687-1703 – ks. Georg Josef Kulik


1703-1704 – ks. Johann Maltus


1704-1712 – ks. Georg Josef Chorus


1712-1757 – ks. Paul Petrus Sluchalius


1757-1769 – ks. Mathias Josef Petrzik


1769-1793 – ks. Josef Johann Karvinsky


1794-1832- ks. Karol (Carl) Jurtzik – urodzony 4.02.1768 roku w Ganiowicach. W 1797 roku wybudował nową, murowaną plebanię, w 1881 roku zlecił pokrycie kościoła gruntem, następnie ufundował nowe zawieszenie do dzwonów. Ksiądz Jurtzik zmarł 28.03.1832 roku, dzień przed śmiercią napisał testament, w którym pieniądze przeznaczył m.in. na odprawianie Mszy św. a także dla biednych parafian i dzwon kościelny.


1832 – ks. Dominik Janik – po śmierci ks. Jurtzika był administratorem w okresie od 10.04 – 12.08.1832 roku.


1832 – ks. Josef Piegsa – urodzony w 1799 roku w Studziennej. Od 13.08 – 21.10.1832 roku administrator w Tworkowie. Zmarł na padaczkę 16.03.1837 roku jako proboszcz w Lubomii.


1832-1839 – ks. Szymon (Simon) Perzich – urodził się w Beneszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1828 roku. Był wikarym w czeskim Krawarzu. Proboszczem w Tworkowie został ustanowiony w 1832 roku, posługę zaczął 22.08.1833 roku. w 1834 roku dach kościoła pokryto dachówką, a dach plebanii gontem. W 1838 roku po wizytacji biskupa, został odwołany z parafii. Swoje obowiązki w Tworkowie pełnił jeszcze do 1839 roku, potem przeniósł się do Rudyszwałdu. Od 1840 roku był księdzem pomocniczym w Ostropie. Od 1848 roku był wikarym w Gorzycach, później komorantem w Żorach. Na stare lata przeniósł się do Piekar Śląskich, gdzie rozwijał swój talent pisarski (wydał: Książkę modlitewną, 78 Homilii na wszystkie niedziele i święta całego roku). Zmarł 19.02.1866 roku w Baborowie.


1839-1854 – ks. Juliusz (Julius) Schindler – administratorem w parafii został 1.03.1839 roku. Probostwo objął 7.04. a 17.05 otrzymał zezwolenie na samodzielne odprawianie mszy św. w Rudyszwałdzie. W 1842 roku odrestaurował kościelne organy, rok później poświęcił kapliczkę będącą trzecią stacją procesji Bożego Ciała. W październiku 1849 roku Rudyszwałd odłączono od parafii, wobec czego dochody proboszcza zmalały i przyznano mu odszkodowanie, którego nie przyjął. Kazał ofiarować je ludziom potrzebującym. W marcu zrezygnował z probostwa w Tworkowie. od 14.04.1859 roku zamieszkał w Strzelcach Opolskich i kierował tamtejszą parafią. Później objął probostwo w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 28.03.1876 roku zmarł.


1854-1857 – ks. Alojzy (Alois) Schoedon – urodził się 8.07.1811 roku w Gliwicach. Miał brata który był proboszczem w Krzyżanowicach. W 1843 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na parafię w Tworkowie został wprowadzony 11.03.1854 roku.  W wyniku nieporozumień w biskupem zmuszony był odejść z Tworkowa. Objęcie funkcji wikarego, jaką mu proponowano, nie przyjął. Zamieszkał u swojego brata w Krzyżanowicach. 22.09.1857 roku powrócił do Głogówka. Tam 22.12.1866 roku zmarł.


1857pobrane-1897 – ks. Augustyn (Augustin) Weltzel – urodzony 9.04.1842 roku w Jelczu. Człowiek bardzo życzliwy, od razu po ogłoszeniu proboszczem w Tworkowie (1857 rok) nawiązał dobrą więź z parafianami. Po pożarze odbudował wieżę kościelną, wymalował wnętrze świątyni, budynek plebanii pokryto dachówką, odbudowano cztery ołtarze główne, następnie poszerzył przykościelny cmentarz i wymienił wszystkie okna. Był człowiekiem bardzo zorganizowanym i konkretnym.  Księdza Weltzla nazywano dobrym gospodarzem. Za jego czasów dodatkowo odnowiono mur dookoła kościoła, świątynię wyłożono nową posadzką, poświęcono cmentarz (wtedy już dwukrotnie poszerzony), postawiono cztery kamienne krzyże i kaplicę św. Antoniego, a także zainstalowano zegar na wieży kościoła. Ksiądz Augustyn Weltzel także dbał o kościółek św. Urbana. Postawiono tam kamienny krzyż oraz nową wieżę na miejscu starej już zniszczonej. Przez całą posługę w Tworkowie (nawet w okresie choroby) ksiądz dziennie odprawiał poranną mszę św. w lato o 6.00 w zimę o 7.00. w niedzielę natomiast msze były w godzinach 9.00 i suma o godzinie 10.00 a przed pierwszą mszą był odmawiany różaniec. Podczas swojej posługi tylko raz skorzystał z urlopu. Ksiądz założył w parafii 3 bractwa: św. Rodziny, św. Michała i Różańcowe. Zmarł 4.11.1897 roku. W testamencie napisał by trumna była skromna i złożona do grobu przed głównym wejściem do kościoła. Ponadto ksiądz Weltzel był wybitnym archiwistą, swoje rękopisy powierzył ówczesnemu proboszczowi z Bieńkowic ks. Spirze oraz Inspektorowi Szkolnemu. Pozostawiony majątek został przeznaczony na upiększenie wnętrza świątyni oraz koszty związane z pogrzebem.


1898-1926 –gregor12062009 ks. Józef (Joseph) Gregor – urodzony 6.03.1857 roku w Witosławicach w powiecie kozielskim. Święcenia wyższe przyjął we Wrocławiu w 1882 roku. W 1898 roku został proboszczem w Tworkowie. Był uczciwym i skromnym człowiekiem, zasłużonym duszpasterzem. Oprócz pracy na probostwie zajmował się pracą naukową, publikował wiele swoich dzieł ( w 1904 roku w Mikołowie wydał pierwszą polską mapę Górnego Śląska, której cele było ukazanie stosunków językowych). Na starość doskwierała mu cukrzyca. Zmarł 6.04.1926 roku. Grób jego jest na placu kościelnym obok grobu księdza Weltzla.


12272834_1091374190895341_170509429_n1926-1939 – ks. Franciszek (Franz) Schulz – urodzony w 1881 roku, święcenia kapłańskie przyjął 18.09.1914 roku. Proboszcz Tworkowa w latach 1926-39. W dniach 17.01 – 3.03.1935 roku odbyły się w Parafii pierwsze w historii Misje św. prowadzone przez Misjonarzy Oblatów.

 

 


1939 – ks. Wilhelm Szampera – urodzony 31.01.1894 roku w Gogolinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.04.1922 roku. Proboszczem w Tworkowie był dwa miesiące.


1939-1940 – ks. Bernard Kudlek – urodzony w marcu 1904 roku w Bytomiu. Święcenie kapłańskie przyjął w czerwcu 1928 roku we Wrocławiu. Zmarł 29.06.1966 roku. W Tworkowie w okresie 1939-40 jako administrator.


1939-balcer1946 – ks. Konrad Balcer – urodził się 21 .11.1906 roku. Wyświęcony w 1933 roku. W czerwcu 1939 roku został proboszczem w Tworkowie. Po II wojnie światowej ksiądz zamieszkał w pokoju wynajętym od piekarza Stuchłego. Wraz z parafianami nie mając pieniędzy na odbudowanie kościoła, zdecydowali że msze św. i nabożeństwa będą odprawiane w ocalałej sali fabryki cygar przy ul. Zamkowej. Wysprzątana i odpowiednio wyposażona, służyła wiernym przez następne dwa lata, kiedy to rozpoczęto odbudowywanie zniszczonego kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Ksiądz Balcer kazał odlać nowe dzwony ze stali, ponieważ poprzednie w czasie II wojny światowej zostały prawdopodobnie przetopione. Życie duszpasterza zostało przerwane tragedią. 6.11.1946 roku, w czasie spaceru w swoim ogrodzie natrafił na powojenną, aktywną minę. Zginął na miejscu. Spoczywa na placu kościelnym obok swoich poprzedników.


1946-1986 12212491_1086259998073427_1343337092_n– ks. Teodor (Theodor) Wlocka – urodzony 13.04.1907 roku w Bytomiu, święcenia kapłańskie otrzymał 27.01.1935 roku we Wrocławiu, zmarł 23.02.1987 roku w Raciborzu. Pochowany na cmentarzu komunalnym „Jeruzalem” w Raciborzu. Proboszczem w Tworkowie był od 1946 do 1986 roku. Po objęciu funkcji proboszcza w Tworkowie natychmiast zabrał się wraz z mieszkańcami za odbudowę i remont kościoła oraz plebanii, nabyto nowe szafy liturgiczne, pomalowano wnękę prezbiterium, obejście wokół kościoła wyłożono kostką brukową oraz upiększono kwiatami i krzewami, przed placem kościelnym z dwóch stron założono żelazne bramy. Zamontowano radiofonizację i zakupiono trzystopniowy gong.  Na „Urbanku” zrobiono nową więźbę i strop. Dokonano także remontu wieży i wymalowano wnętrze kościoła, obraz ołtarza głównego został odrestaurowany. W dniu 11.06.1947 roku po raz pierwszy po wojnie w ruinach fabryki cygar „LOESER/WOLF” udzielono Sakramentu Bierzmowania przez biskupa Bolesława Kominka. W tym samym roku, po zakończeniu prac remontowych, w uroczystej procesji został przeniesiony z tymczasowego kościoła z ul. Zamkowej, Najświętszy Sakrament. Misje św. po raz pierwszy po wojnie odbyły się w marcu 1959 roku. W 1965 roku do Kościoła zostały zakupione i zamontowane organy z Czech. W 1969 roku ksiądz na Święta Bożego Narodzenia sprawił niespodziankę swoim parafianom w postaci nowej, dużej szopki Bożonarodzeniowej. W dalszych planach proboszcza były kolejne figury do szopki, niestety projekt nie doszedł do celu z powodu śmierci artysty. Na przełomie 1974/75 roku postawiono nowy nagrobek księdzu Augustynowi Weltzel, ponieważ poprzedni ucierpiał w skutek II wojny światowej.


1986-1jarczak992 – ks. Jerzy Jarczak – urodzony 30.07.1952 roku w Bytomiu, wyświęcony w 1978 roku w Opolu, w 1986 roku ustanowiony proboszczem w Tworkowie gdzie posługę kapłańską pełnił do 1992 roku, w latach 1988-92 został wzniesiony dom katechetyczny, wyremontowana plebania i częściowo przygotowana dokumentacja potrzebna do remontu kościoła. W 1988 roku przez parafian została przyjęta kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. .


1992-2hetman002 – ks. Piotr Hetman – urodzony 8.09.1958 roku w Bytomiu, wyświęcony w 1982 roku w Opolu, proboszcz w Tworkowie od 29.05.1992 roku. W czasie pełnienia posługi w parafii w Tworkowie przeprowadzono gruntowny remont całego kościoła, nowocześnie zagospodarowany został cmentarz oraz zaadaptowano prywatny dom mieszkalny na stację opieki „Caritas”. w 1994 roku została powołana Rada Parafialna.

 


12201032_10204949190384733_1654541255_n

2002 do chwili obecnej – ks. Piotr Tkocz – urodzony 23.01.1967 roku w Strzelcach Opolskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku w Opolu. 19.08.2002 roku ustanowiony proboszczem w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie, v-ce dziekan Dekanatu Tworkowskiego. Dokonania ks. Piotra Tkocza: powołanie przy parafii grupy „Marianek”, do której należą nastoletnie dziewczyny, wprowadzenie uroczystego pasowania nowo przyjętych ministrantów, remont kościółka św. Urbana, prace w kościele parafialnym (wymiana ławek, malowanie całej świątyni, zakup nowych organów). Ksiądz proboszcz kontynuuje dzieło swoich poprzedników dbając o świątynię i rozwój duchowy parafian.

 

* Informacje zaczerpnięte z książek: „Tworków wczoraj i dziś” autor: Anna Bindacz ; „Tworków” autor: Andrzej Affa