dz8

                               Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii świętej. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą udzielać Komunii świętej w kościele – np. w czasie większych uroczystości lub Mszy świętych niedzielnych. Nie chodzi o to, aby wyręczać księży w czasie Mszy świętych czy wręcz ich zastąpić. Oni są nadzwyczajnymi szafarzami, czyli tymi, którzy pomagają.

 

Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świetej mogą być mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat.

Wymagana jest dojrzałość w wierze:

„zdrowa pobożność eucharystyczna, intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne,

aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych,

sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich,

serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”.

 

W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

 

Obecnie w naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełni jedna osoba jest nią:

 p. HUBERT KASZA         Obraz-004

Jest on zarazem kościelnym w naszej parafii (już od ponad 55 lat!)

Pomagał księżom proboszczom: Teodorowi Wlocka, Jerzemu Jarczak i Piotrowi Hetman, a dziś pomaga ks. Piotrowi Tkocz.