dz8Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii świętej. Najczęściej z posługą taką udają się do osób chorych, ale w razie potrzeby mogą także udzielać Komunii świętej w kościele – np. w czasie większych uroczystości lub Mszy świętych niedzielnych. Oni są nadzwyczajnymi szafarzami, czyli tymi, którzy pomagają. Szafarzy mianuje biskup diecezji, po specjalnym kursie przygotowawczym.

Wymagana jest dojrzałość w wierze:
„zdrowa pobożność eucharystyczna, intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne,
aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych,
sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich,
serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”.

W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 roku, a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

Obecnie w naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełni jedna osoba – Pan Hubert Kasza.

                                                                               Obraz-004

Pan Hubert Kasza jest także od 1961 roku kościelnym w naszej parafii. Służył swoją pomocą trzem poprzednim proboszczom: ks. Teodorowi Wlocka, ks. Jerzemu Jarczakowi i ks. Piotrowi Hetmanowi, a obecnie pomaga ks. Piotrowi Tkoczowi.