07

„Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić. Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to”.

bł. Ignacy Kłopotowski

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda, codziennie we własnym zakresie, odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie „Róży” korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec. Modlimy się w osobistych intencjach i członków naszych rodzin.

Dla lepszego poznania i zachęty kilka cytatów na temat Różańca Świętego:

„Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach  życiowych i historycznych”.

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. „Ona” radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze u boku Syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

                                                                                                                                                   św. Jan Paweł II

„Różaniec jest duchową „bronią” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie”.

Benedykt XVI

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca świętego zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”

św. Jan Bosko

Różaniec święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.

Podsumowując, każdy członek Róży Różańcowej:
1) codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca,
2) przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnicę Różańca świętego (np. Narodzenie Pana Jezusa),
3) przez tydzień modli się w jednej i tej samej intencji.