RadaParafialna         Cel, zadanie i charakter Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji dotyczących udoskonalania pracy parafialnej. Zgodnie ze swoją nazwą PRD ma charakter duszpasterski. PRD może omawiać również sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z duszpasterstwem. PRD ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach parafii, powinien jednak w sumieniu liczyć się z głosem PRD.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA naszej parafii na lata 2021/2026

 1. Ks. proboszcz Piotr Tkocz
 2. Halina Buba
 3. Maria Fojcik
 4. Edyta Gęsty
 5. Leon Gęsty
 6. Renata Grud
 7. Hubert Kasza
 8. Krzysztof Michna
 9. Róża Michna
 10. Stefania Morawiec
 11. Marian Ottlik
 12. Irena Welida

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA naszej parafii na lata 2021/2026

 1. Ks. proboszcz Piotr Tkocz
 2. Oliwer Huptaś
 3. Hubert Kasza
 4. Adam Machowski
 5. Rafał Morawiec
 6. Eryka Piszczan