Ministranci_03

 

KGDetails936Bild2

10 przykazań dobrego ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce .
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


   P S M  – PLAN SŁUŻBY MINISTRANCKIEJ 

 

strzalka    KLIKNIJ

 

 

Zbiórka ministrantów odbywa się w każdy czwartek po Mszy świętej szkolnej.


LISTA MINISTRANTÓW – (kliknij ) – LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA  – 


 

 

Polecamy:

Nasza służba – nr 4/2016 – (kliknij)

Ministranci.pl – (kliknij) – portal dla ministrantów

DYPLOM – (kliknij) – Diecezjalny turniej piłki nożnej