Caritas Logo black-1
Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, która ma się wyrażać w trosce o jego zbawienie, a także o zabezpieczenie podstaw egzystencjalnych. Dla lepszego wypełnienia tych zadań apostołowie ustanowili współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny” oraz by „obsługiwali stoły” (Dz 6).


PARAFIALNA GRUPA CHARYTATYWNA „CARITAS”

  1. Ks. proboszcz Piotr Tkocz
  2. Maria Fojcik
  3. Maria Igła
  4. Maria Juraszek
  5. Hubert Kasza
  6. Matylda Kasza
  7. Teresa Kubik
  8. Sylwia Mrozek
  9. Monika Pawlik

Celem naszej pracy jest pomoc duchowa i materialna ludziom potrzebującym.
Zapraszamy do włączenia się w niesienie pomocy, bo zawsze jest się czym podzielić z innymi!