Nasze Omy

Dzisio kożdy swojego ptoka momyBabcia
a nojbardzi majom go wszystkie Omy.
Swojim wnukom tak pszajom
że se na głowa wlyść dajom.
Czy bez tydzyń czy w niedziela
majom tesz uciechy wiela.
Kej ino wnuki do nich przylazom
i omje na kolana wlazom.
Oma dycki mo do nich dobre słowo
po bombonie do,a trocha na potym schowo.
U omy objod szmakuje nojlepi
a omy som z tego cołkym hepi
Kożdo oma swojego ptkoka mo
ani se nie wypjyrom , mom go i Jo
Bo bez wnukow co bych za życie miała
dziela ich mjyłościom , komu bych jom potym dała.

 

Nasz Opa

Kożdy Opa mo rod wnukidziadkowie
pszaje im i loda kupi.
Wnuka uczy młotkym kłupać,
śrubokryntym szruby wkryncać.
Wnuczce bojki opowiado,
i zepsute lalki sprawio,
Na kole na szpacyr biere
z autym do przedszkola wiezie
Wnuki mu festy pszajom
i swoje serduszka dajom.
Kej majstruje,przy niymu som,
pod nogami se mu dycki tłoczom.
Choć Opa mo już swoje lata,
bez Omy nie widzi świata.
Siedzom se dycki przi kafyju,
a Oma wyciongo maszkety z byfyju.
Oma dobre objady mu waży.
A on godo -przez nia 100 kilo woży.
Kochany Opa ,czyś je dziyńnie w słonku.
Abo czyś je też przy deszczu.
Wjydz, że my som wszyscy radzi fest.
Żeś tu przy nas, cołki czas jest.

 

Maria Kostrzewa