Wiara niech będzie Twoim orężem.

Jej siła przenosi góry.
Jej piękno otwiera niebo. Trwaj niezachwianie
przy Panu. On prostuje
ścieżki. Pomaga pokonać trudności.
Idź drogą, którą cię poprowadzi
Bóg Ojciec. Przygotował ją specjalnie
dla ciebie.
Ewangelia niechaj stanie się twoim
życiem, przestrzenią spotkania
z Chrystusem.
Lekarstwem, które uzdrawia twoje
życie, niech stanie się sakrament
pokuty i pojednania. Nie bój się przychodzić
do Jezusa. On w swoim miłosierdziu
umiera za twoje grzechy.
Kochaj, kiedy jesteś kochany, ale
również wtedy, kiedy cię nienawidzą.
Miłość bliźniego na wzór Bo-
żej miłości to miłość, która nie szuka
swego, uczy się bezinteresowności.
I pamiętaj, jak cenne jest twoje życie
w oczach Boga, niepowtarzalne
i piękne.
Pokonaj lęk i zaufaj Bogu, zaufaj
temu, który ofiaruje ci swoje życie
i nie żąda niczego w zamian.
 Nie bój się, nawet jeśli do
tej pory wybierałeś półśrodki, teraz
jest czas aby oddać mu się do końca.
Stój mężnie na straży tego, co Boże
w twoim życiu. Choć czasem to
trudne i wymagające, nie daj się obłudzie
łatwizny.
Trwaj w chwale Bożego dziecięctwa,
spoglądając na krzyż i stojącą
pod nim Maryję, przytul się do
Boga, zanurz swoje cierpienie w Jego
Miłości.