AUTORKĄ WSZYSTKICH WIERSZY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ JEST PANI – MARIA KOSTRZEWA – MIESZKANKA NASZEJ PARAFII.

W cieniu krzyża (16.02.2024)W cieniu krzyża

Nasze plany i nadzieje
coś niweczy raz po raz.
Tylko wiara w Ciebie Boże,
utwierdza w życiu nas.
W trudnych chwilach naszego życia,
kiedy wali nam się świat.
W Tobie ukrzyżowanym na krzyżu,
odnajdujemy nadziei znak.
W cieniu krzyża klękamy,
prosząc o Twe zmiłowanie.
Nie żądamy, a prosimy
według Twej woli niech się stanie.
Nasze plany i marzenia,
jak wicher rozwieje czas.
To Ty Boże w swej dobroci,
moc i siłę dajesz nam.
Gdy widzimy jak cierpiałeś,
jakie męki przeżywałeś
Milczymy zawstydzeni, bo Ty
krzyż cięższy od naszego dźwigałeś.
Wtedy wiara serce grzeje
i odradza szczęście w nas.
Tobie Boże dziękujemy,
że w trudnych chwilach nie opuściłeś nas.