Feryje

Feryje momy! lato radośnie woło
Zaszumjały też lasy i ptoczek o tym śpjywowakacje
Lato z feryjami kroczy roześmione.
Aż słonko wyjrzało za chmur uradowane
Wszystkie dzieci na feryje sie radujom
Kaj odpoczywać wyjadom sie przechwolajom
Feryje momy hola hej ! echo radośnie niesie
Feryje przyszły kożdy szkolorz raduje sie
A słonko złotych kłosów naryncze niesie.
W polu przysiadło, wionek złoty plecie.
Czerwone maki mjyndzy kłosy wplotało
Biołe rumianki z chabrami dodowoło.
Ozdobjyło lato głowa pjyknym wionkym.
Kusi pszczółki i szmatyrloki pjyknym woniym.
Zatańczyły szmatyrloki i dzieci z nimi wesoło.
W takt zagrały pszczółki ,już muzyka słychać wkoło.
Momy feryje radośnie dokoła słychać
Nad morze i w góry możymy wyjechać
Pod namioty czy na rodzinne wczasy
Abo nad ogniym pjyc na kijku kiełbasy
Ale w tym wszystkim jest jedna jedyna rzecz
By na feryjach kożdy umioł zachować sie
Czy nad morzem w górach abo w lesie
Boga w sercu każdy niech ze sobom niesie
Feryje kożdy bydzie mieć wtedy udane
I z radościom przez wszystkich spominane

Maria Kostrzewa