Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-mass-media-journalism-news-concept-flat-business-icons-newspaper-paparazzi-profession-live-radio-infographics-design-image63245389

Modlitwa za media

Boże, który dla okazania ludziom Twojej miłości
wysłałeś na ziemię swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa
i ustanowiłeś Go Mistrzem, Drogą, Prawdą i Życiem ludzkości,
spraw, aby środki społecznego przekazu: prasa, kino, radio, telewizja, internet
były zawsze używane na Twoją chwałę i dla dobra ludzi.

Wzbudź powołania do tego apostolstwa
i natchnij wszystkich ludzi dobrej woli,
aby przez modlitwę, działalność i ofiarność
współpracowali z Kościołem w głoszeniu Ewangelii
środkami społecznego przekazu.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


  3 


 

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2020

 

Zachęcam wszystkich Parafian do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.

Suma parafialna z naszego kościoła parafialnego w Tworkowie (godz. 1000)

jest transmitowana „na żywo” na facebooku.


 

1 

 

Myśl tygodnia:

 

Gdzie nie ma zgody, tam zawsze ciasno (przysłowie polskie).

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją