yt_logo_rgb_light_40 Plan transmisji na najbliższe dni:Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego – obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która została ustanowiona w liturgii Kościoła katolickiego 11 grudnia 1925 roku przez papieża Piusa XI. Obchodzimy ją na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i przyrodzonym posiada.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (24.11.2023)

Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach dzieci Bożych. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego królowania na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje, ani nie chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego królestwo – to pokój, radość, sprawiedliwość. Chrystus, nasz Król nie oczekuje od nas pustych słów, lecz czynów, ponieważ nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21).

Chrystus powinien królować przede wszystkim w naszej duszy. Co byśmy odpowiedzieli, gdyby nas zapytał: „A jak Ty pozwalasz Mi w sobie królować?”. Ja bym Mu odpowiedział, że aby mógł we mnie królować, potrzebuję obfitości Jego łaski; tylko w ten sposób każde uderzenie mojego serca, każdy mój oddech, najlżejsze spojrzenie, najzwyklejsze słowo, najzwyczajniejsze odczucie przemienią się w hosanna dla mojego Króla, Chrystusa. Jedni sprowadzają religię do mnóstwa zakazów albo zadowalają się katolicyzmem połowicznym. Inni chcą odwrócić Pana Boga twarzą do ściany albo umieścić Go w kąciku duszy. Wobec nich powinniśmy twierdzić naszymi słowami i naszymi czynami, że pragniemy uczynić Chrystusa autentycznym królem wszystkich serc, również królem ich serc.

Jeśli pozwolimy, aby Chrystus królował w naszej duszy, nie będziemy podporządkowywać sobie innych, lecz będziemy sługami wszystkich ludzi. Służba – jakże lubimy to słowo! Służyć mojemu Królowi, a dla Niego wszystkim tym, którzy zostali odkupieni Jego krwią. Gdybyśmy my, chrześcijanie, umieli służyć! Powierzmy Panu naszą decyzję, by nauczyć się pełnienia tego zadania służby, bo tylko służąc, będziemy mogli poznać i ukochać Chrystusa, a także ukazywać Go innym i sprawić, byśmy bardziej Go kochali. Prośmy dziś naszego Króla, aby uczynił nas pokornymi i gorliwymi współpracownikami w Bożym zamiarze jednoczenia tego, co rozbite, ratowania tego, co utracone, porządkowania tego, w co człowiek wprowadził nieporządek.


Komunikat Biskupa Opolskiego z okazji VII Światowego Dnia Ubogich.


 3

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W TWORKOWIE W 2023 ROKU <— sprawdź tutaj


1

Myśl tygodnia:

 

Pismo Święte to księga, którą ma naprawdę wielu Polaków i w wielu polskich domach jest Pismo Święte, ale jest chyba jedyną książką nieużywaną, bo stoi gdzieś tam obok książki kucharskiej, czy encyklopedii. Kiedy rozwiązujemy krzyżówkę, idziemy po encyklopedię, a na święta przyda się książka kucharska. A Pismo Święte czeka, aż ktoś go zacznie czytać, często ma nadzieję podczas wizyty kolędowej księdza, ale służy wtedy tylko za ozdobę stołu.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją