Adwent (27.11.2022)ADWENT

Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego każdego z nas. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?

Adwent to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania przez nas kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami, aby zatroszczyć się o obecność Boga w swoim życiu. Jest to czas, aby swoje życie skierować w stronę Boga, który przychodzi, gdyż jest to swoiste oczekiwanie na nadchodzącego gościa.

W czasie Adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościół, bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i oczekiwania. Przyjście Jezusa Chrystusa jest źródłem radości. Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post, chociaż teksty biblijne czytane wtedy wzywają nas do pokuty, nawrócenia i odnowy. Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na Jezusa Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia. To szczególny czas, w którym powinniśmy się zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad tym co robimy źle, nad tym czego nie robimy, a powinniśmy w imię miłości Boga i bliźniego. Pamiętajmy, że właśnie teraz jest ku temu wyjątkowa i doskonała okazja.


3 

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W TWORKOWIE W 2022 ROKU – kliknij


1

Myśl tygodnia:

 

Apel Jezusa: „czuwajcie i bądźcie gotowi” niech nas zmotywuje do niesienia pomocy, zwłaszcza tym, którzy są w największej potrzebie egzystencjalnejbp Andrzej Czaja

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją