yt_logo_rgb_light_40 Plan transmisji na najbliższe dni: 

 


DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                               9 czerwca 2024

 Rdz 3,9-15 Obietnica odkupienia

2 Kor 4,13 – 5,1 Nadzieja apostolskiego życia

Mk 3,20-35 Szatan został pokonany

Słowa i postawa Jezusa wzbudzały niepokój wśród uczonych w Piśmie. Według Ewangelisty Marka spór Jezusa z Żydami zaczął narastać od momentu polemiki nad uzdrowieniem w szabat ciała i duszy paralityka. Dzisiejszy fragment stanowi kontratak duchowych przywódców Izraela. Starają się wykazać, że Jezus jest obłąkany i swą moc czerpie nie z Ducha Bożego, lecz z ducha Belzebuba. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu rodzi się wtedy, gdy w zatwardziałości serca człowiek uporczywie podważa Osobę Jezusa i kwestionuje łaskę Bożą. Jednak źródłem owej postawy nie jest człowiek, lecz szatan. W myśli biblijnej diabeł od początku świata jest i zwodzicielem, i oskarżycielem, który zatruwa serca ludzkie i sieje niepokój. Niech słowo Boże umocni nasze serca w przyjęciu prawdy, że Jezus nie jest oskarżycielem, lecz naszym uzdrowicielem.


 3

 

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W TWORKOWIE W 2024 ROKU <— sprawdź tutaj


1

Myśl tygodnia:

 

Pamiętaj! Człowiek, którego poniżasz, jest człowiekiem, za którego umarł Jezus.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Verbum Dei

  • X NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.06.2024 – kliknij

    Niektóre stronnice Biblii czy użyte w niej sformułowania wydają się trudne do zrozumienia. Tak jest z pewnością również, gdy Jezus wypowiada słowa dotyczące grzechu przeciwko...

Kącik humoru Chwila z poezją