Czcigodny Księże Proboszczu!

W tym szczególnym dla Ciebie dniu, kiedy obchodzisz Urodziny, jako Twoi parafianie chcemy i pragniemy uchylić Ci kawałek nieba…

Trudno znaleźć właściwe słowa, by wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro, które dzięki Twojej posłudze jest naszym udziałem.
Każdego dnia cieszymy się, że jesteś wśród nas. Dziękujemy Ci za to, że niestrudzenie trwasz na drodze swojego powołania.
Cenimy Cię i szanujemy za przykład Twojej pobożności, skromności i gorliwej kapłańskiej służby przy ołtarzu oraz w życiu codziennym.
Twoje serce jest zawsze otwarte na potrzeby innych i jednocześnie z wielką troską niesie pomoc tym, którzy jej od Ciebie oczekują.

kwiatyportal-1-2-e1580314779594

Czcigodny Księże Proboszczu!

Przyjmij nasze skromne, ale jakże serdeczne życzenia:
wyjątkowego zdrowia, niespożytych sił do realizacji wszelkich planów i zamierzeń,
spokoju i pogody ducha, czerpania radości z każdego dnia oraz ludzkiej życzliwości.
Niech Pan Bóg wspiera Cię swoimi łaskami, a Matka Najświętsza otacza nieustanną opieką.

Szczęść Boże. Twoi parafianie 🙂


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

W dniach od 18 do 25 stycznia 2021 roku przeżywać będziemy w całym Kościele kolejny już Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie uczestniczą w nabożeństwach ekumenicznych, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym roku z racji pandemii niestety dużo z nich zostało odwołanych lub odbywa się w sposób symboliczny.

Jedność Chrześcijan 2021

Tegoroczny temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – został zaczerpnięty z Ewangelii św. Jana. W ten sposób wskazano, że chrześcijanin nie może wydawać owoców, jeśli żyje w oddzieleniu od Boga, który jest źródłem prawdziwego życia. Zwrócono jednoczenie uwagę, że „komunia z Chrystusem wymaga wspólnoty z innymi”. Im bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej oddalamy się od siebie, a im bardziej oddalamy się od siebie nawzajem, tym bardziej oddalamy się również od Boga.

Modlitwa o Jedność Chrześcijan

Bóg obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne modlitwy.

  1. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radością. Ciebie prosimy…
  2. „Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was”. Módlmy się za zwierzchników wszystkich kościołów, aby niestrudzenie pracowali nad kształtowaniem jednego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy…
  3. „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Módlmy się za odpowiedzialnych za życie publiczne, aby służyli na rzecz dobra wspólnego w miłości i prawdzie. Ciebie prosimy…
  4. „Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy…
  5. „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo…”. Módlmy się za nas samych, abyśmy dali się przemienić słowu, które usłyszeliśmy. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


  3 


Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2020

Modlitwy:

Zachęcam wszystkich Parafian do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.

Niedzielna suma parafialna oraz Msze święte kolędowe, z naszego kościoła w Tworkowie, są transmitowana „na żywo” na facebooku.


1

Myśl tygodnia:

 

„Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: szukaj” (ks. Józef Tischner)

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją