PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 28 listopada 2021

Bóg pragnie być blisko nas. Stąd wsłuchujemy się w tęsknotę proroka Jeremiasza. Ten starotestamentalny wysłannik Boga zapowiada narodziny potomka Dawida, który będzie wymierzał sprawiedliwość. On też ma przynieść długo oczekiwane wyzwolenie. Aby oczekiwać owocnie na Chrystusa, jesteśmy wezwani do stawania się coraz doskonalszymi, czyli do wzrastania w świętości. Ufna modlitwa i wytrwałe czuwanie mają nam pomóc także w dobrym przygotowaniu się do paruzji, która nastąpi przy końcu czasów. Wtedy dokona się ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, a Chrystus zapanuje nad całym stworzeniem.

1 niedziela Adwentu (28.11.2021)

Słuchajmy z uwagą słowa, które ma moc przemieniać nasze serca i uczyć nas zaufania wobec Bożych planów dotyczących naszego życia.


 ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Z okazji 150 rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego,
Papież Franciszek ogłosił Anno Domini 2021 – Rokiem św. Józefa.

św. Józef

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję,
jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.
Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.
Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.
O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa.
Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo,
bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony.
Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

20211006_105008

Modlitwy do św. Józefa – kliknij

Odpusty – Rok Świętego Józefa – kliknij

Patris Corde – List Apostolski Papieża Franciszka – kliknij


  3 


Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2021 – kliknij

Modlitwy:

Zachęcam wszystkich Parafian do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.


1

Myśl tygodnia:

 

Trzymajcie się w całym życiu niezachwianie wiary świętej, a przede wszystkim wypełniajcie w całym życiu, co wiara święta. nakazuje; nie porzucajcie pacierza; nie strońcie od Kościoła; nie uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pańskiego.

bł. Jan Macha

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją