Różaniec święty

Modlitwa różańcowa znana jest na całym świecie. Stanowi ona wyjątkowy sposób przeżywania wiary w bliskości z Chrystusem i Maryją poprzez prostą, lecz jednocześnie głęboką modlitwę, połączoną z chwilami medytacji. W czasach trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci, człowiek zawsze znajdował w modlitwie różańcowej pociechę, umocnienie i nowe siły. Różaniec można odmawiać indywidualnie, bądź we wspólnocie. Ta modlitwa ma wielką wartość, gdy odmawiana jest wspólnie przez całą rodzinę. W październiku, miesiącu szczególnie poświęconemu świętemu różańcowi, we wszystkich kościołach każdego dnia odprawiane są Nabożeństwa Różańcowe. Poprzez modlitwę różańcową uzyskać można wiele bezcennych odpustów dla siebie oraz bliskich zmarłych.

Różaniec święty (30.09.2021)

Jakie są tajemnice różańca świętego?

Modlitwa różańcowa składa się z czterech tajemnic. Stanowi ona streszczenie Ewangelii – opowiada o wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi. Wyróżnia się następujące tajemnice różańca: radosne, światła, bolesne oraz chwalebne. Część radosna różańca wiąże się z przyjściem na świat Pana Jezusa dla zbawienia ludzi. Tajemnice światła skupiają się na nauczaniu Chrystusa. Bolesne opowiadają o męce i poświęceniu Pana Jezusa, a także wielkiej miłości, którą obdarzył człowieka. W tajemnicach chwalebnych przedstawiono Zmartwychwstanie Chrystusa i Wniebowstąpienie Matki Boskiej.

Jak modlić się na różańcu?

Różaniec odmawia się, zaczynając od słów „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” oraz wykonania znaku krzyża. Następnie należy modlić się zgodnie ze słowami modlitwy „Wierzę w Boga”. Kolejny element to odmówienie „Ojcze nasz”, po którym następuje trzykrotne wypowiedzenie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Po czy mówimy formułę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”, a następnie „O mój Jezu”. Rozpoczęcie tajemnic różańca należy rozpocząć od podania ich nazwy. Po zapowiedzi tajemnicy warto poświęcić chwilę na rozważania z nią związane. Skupienie i milczenie mają w tym wypadku ogromne znaczenie. Dalej odmawia się „Ojcze nasz”, dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo”, raz „Chwała Ojcu”, raz „O mój Jezu”. Odmawianie różańca kończy modlitwa „Pod Twoją obronę” oraz przeżegnanie się ze słowami „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

Październik jako miesiąc modlitwy różańcowej

Różaniec odmawiamy przez cały rok, mimo że poświęcony jest mu miesiąc październik. Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowił papież Pius V – 7 października 1571 roku. Z kolei papież Leon XIII zalecił już odmawianie różańca przez cały październik, a przy tym wprowadził do Litanii Loterańskiej następująco brzmiąco wezwanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”. Na popularyzację modlitwy różańcowej mają wpływ także fatimskie objawienie Najświętszej Maryi Panny z dnia 17 października 1917 roku. Matka Boska ukazała się wówczas z różańcem w dłoni, prosząc o odmawianie tej modlitwy.

Jak widać, odmawianie różańca nie jest trudne, choć dostarcza ważnych przeżyć duchowych. Modlitwa ta miała szczególne znaczenie dla papieża Jana Pawła II, który już od początku swojego pontyfikatu zachęcał do jej odmawiania. Również sam Kościół uznaje skuteczność różańca, polecając wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej najtrudniejsze sprawy i intencje.


ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Z okazji 150 rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego,
Papież Franciszek ogłosił Anno Domini 2021 – Rokiem św. Józefa.

św. Józef

 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję,

jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.

Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.

Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.

Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.

Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa.

Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo,

bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony.

Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

20211006_105008

Modlitwy do św. Józefa – kliknij

Odpusty – Rok Świętego Józefa – kliknij

Patris Corde – List Apostolski Papieża Franciszka – kliknij


  3 

 

Orędzie Papieża Franciszka na 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – kliknij

 

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2021 – kliknij

Modlitwy:

Zachęcam wszystkich Parafian do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.

 

1

Myśl tygodnia:

 

„Kościół jest świątynią Boga, dziełem świętym, domem modlitwy, zgromadzeniem Ludu Bożego”.  św. German z Konstantynopola

Verbum Dei

Kącik humoru Chwila z poezją